µÚ34½ìÊÀ½çÖÓÁéУÓѼÎÄ껪»á½ÚÄ¿±íÄâÒé

¡¡

29/11/2002 £¨ÐÇÆÚÎ壩

±¨µ½

ÏÂÎ磺      ¾ºÈü¶ÓÎé»áÒé / ³éÇ©

8.00pm      ¸÷½ì±ÏҵУÓÑÁªÒê¾Û²Í

 

30/11/2002 £¨ÐÇÆÚÁù£©

¼ÌÐø±¨µ½

7.00am      Ô½Ò°¾ºÈü£¨Æðµã¡¢Öյ㶼ÔÚ¿íÈáÖÐѧ£©

8.30am      ¿ªÄ»µäÀñ£¨¿íÈáÖÐѧÀñÌã©£¨Àñ³É²èµã£©

10.30am     ¸÷Ïî±ÈÈü

           £¨ÇòÀࣺƹÅÒ¡¢ÓðÇò¡¢ÀºÇò½ÔÔÚ¿íÈáÖÐѧ¾ÙÐУ©

            (¸ß¶û·òÇòÈüÔÚÈá·ð»Ê¼Ò¸ß¶û·òÇò¾ãÀÖ²¿¾ÙÐУ©

           £¨±£ÁäÇòÔڲʺ绨԰Óé¼Ò³Ç±£ÁäÇò³¡¾ÙÐУ©

           £¨Êé·¨ ±ÈÈüÔÚ¿íÈáÖÐѧʳÌþÙÐУ©

²ÎÈüÕßÔÚʳÌýøÎç²Í

1.30pm      ÎÄÒÕ¸èÇúÑݳª½»Á÷»á£¨¿íÈáÖÐѧÑîÎĸ»½²Ìã©

4.00pm      Ðð¾É²è»á - Eden £¨È«ÌåÓë»áУÓÑ¡¢¼Ò¾ìµÈ£©

7.30pm      ÍíÑç

            ¼¦Î²¾Æʽ½»Á÷£¨Ñç»á³¡Íâ¡£¹©Ó¦ÆÕͨÒûÁÏ£¬¾ÆÀà×Ô¹º£©

            8.30pmÈëϯ¿ªÊ¼Ñç»á

           

 

01/12/2002£¨ÐÇÆÚÈÕ£©

ÔçÉÏ           ÂÃÓΡ£

10.30am     ×ܻῪ»á

2.00pm      ½²×ù»á

            Ôݶ¨ÂÛÌ⣺ʫ´ÊÐÀÉÍ£¬Ò½Ñ§¿ÎÌ⣬ÉãÓ°£¬·çË®

8.00pm      ±ÕÄ»ÍíÑç

¡¡

Èá·ðУÓÑ»áÖ÷Ò³

¼ÎÄ껪»áÖ÷Ò³

³ïί»áÃû±í
¡¡
³ï±¸¹¤×÷½øÕ¹
ÂùÝÍøÒ³
²Î¹Û/ÂÃÓÎ
Ô½Ò°¾ºÈü¼òÔò
ÎÄÒÕ¸èÇúÑݳª½»Á÷»á¼òÔò
Êé·¨±ÈÈü¼òÔò
ÓðÇòÈü¼òÔò
ÀºÇòÈü¼òÔò
ƹÅÒÈü¼òÔò
±£ÁäÇòÈü¼òÔò
¸ß¶û·òÇòÈü¼òÔò
¼ÎÄ껪»áµçÓÊ
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

¡¡