µÚ34½ìÊÀ½çÖÓÁéУÓѼÎÄ껪»á

³ï±¸¹¤×÷½øÕ¹±¨¸æ

 

1.       ³ï±¸¹ý³Ì

1.1.    Èá·ðУÓÑ»áÔøÓÚÈ¥Äê11ÔÂ24ÈÕ¿ª»áÌÖÂÛÓëмÓÆÂУÓÑ»áÁªºÏ¾Ù°ì2002Äê¶È¼ÎÄ껪»áµÄÒ»°ãÐÔÎÊÌâÒÔ¼°ºÏ×÷Ô­Ôò¡£²¢ÇÒ³ÉÁ¢¼ÎÄ껪»á³ï±¸Î¯Ô±»á¡£

1.2.    È¥Äê12ÔÂ1ÈÕÈá·ðУÓÑ»áÒÔ¼°Ð¼ÓÆÂУÓÑ»áÒ²ÔÚÔƶ¥ÕÙ¿ª·ÇÕýʽ»áÒéÌÖÂÛÁªºÏÖ÷°ì2002Äê¶È¼ÎÄ껪»áµÄ»ù±¾ºÏ×÷Ô­Ôò¡£

1.3.    ÓɽñÄê1Ô¿ªÊ¼£¬±¾³ïί»áÿ¸öÔµÚÒ»¸öÐÇÆÚÎ嶨ÆÚ¾ÙÐгﱸ»áÒé¡£

 

2.       ¼ÎÄ껪»áÈÕÆڵصã

2.1.    ÈÕÆÚ£º2002Äê11ÔÂ29ÈÕÖÁ12ÔÂ1ÈÕ£¨ÐÇÆÚÎåÖÁÐÇÆÚÈÕ£©

2.2.    µØµã

2.2.1.    ¿ªÄ»ÒÇʽÒÔ¼°Ô˶¯ÏîÄ¿£ºÐÂɽ¿íÈᣨ¶ÀÁ¢£©ÖÐѧ

2.2.2.    Ñç»á£¬Õ¹ÀÀÒÔ¼°½²×ùµÈ£ºÐÂɽÒÁµé¾Æµê(Eden Garden Hotel)

 

3.       ¼ÎÄ껪»áÖ÷Ì⣺¿¥Âí·ÉÌã¼ùÃËÔ¼£¬Í¬´°¼ôÖòξÉÇé¡£

 

4.       סËÞÂõ꣺

4.1.    ÐÂɽÒÁµéÔ°Ô°¾Æµê(Eden Garden Hotel)

4.2.    ÐÂɽŦԼ¾Æµê(New York Hotel)

4.3.    ÐÂɽ¿­ÔþƵê(Hyatt Hotel)

 

5.       ÃØÊé´¦£º

5.1.    µØÖ·£º67 & 69 Jalan Kuning Dua, Taman Pelangi, 80400 Johor Bahru, Johor

5.2.    µç»°£º(607)-333 7222

5.3.    ´«Õ棺(607)-334 5188

5.4.    ÍøÒ³£ºchunglingjohor.tripod.com/carnival2002

5.5.    µçÓÊ£ºcarnivalchungling2002@hotmail.com


¡¡

6.       ½ñÄê¶È¼ÎÄ껪»áÌØÕ÷£º

6.1.    ÖØмÓÈëÌåÓýÏîÄ¿£¬»Ö¸´ÒÔÍùµÄÌåÓý¼ÎÄ껪»á·½Ê½¡£

6.2.    ×¢ÖØ»ªÒáÎÄ»¯ÄÚº­¡£

6.3.    ÈòμÓÕßÓжàһЩÇáËɽ»Á÷ʱ¼äºÍ»ú»á¡£ÔÚÐÝÏÐʱ¼ä°²ÅÅ¡¶¼¦Î²¾Æʽ½»Á÷»á¡·µÈ¡£

 

7.       ½¨ÒéÔ˶¯/±ÈÈüÏîÄ¿£º

7.1.    ¸ß¶û·òÇòÈü£¨½«ÔöÉ衶³Â³ä¶÷±­¡· £­ Challenge Trophy£©

7.2. ±£ÁäÇò

7.3.    ÀºÇò

7.4.    ÓðÇò

7.5.    ƹÅÒ

7.6.    Ô½Ò°ÈüÅÜ

7.7.    Êé·¨±ÈÈü

7.8.    ÏóÆå±ÈÈü

 

8.       ½²×ù£­½¨Òé¾Ù°ìÏÂÁн²×ù

8.1.    Ê«´ÊÐÀÉͽ²×ù

8.2.    ·çË®½²×ù

8.3.    ÉãÓ°ÒÕÊõ½²×ù

 

9.       ÃñË×ÒÕÊõ±íÑÝ

9.1.    ÎÄÒÕ¸èÇúÑݳª½»Á÷»á

9.2.    ´«Í³Ãñ¼äÒôÀÖÒÔ¼°·½ÑÔ¸èÇú±íÑÝ

9.3.    ³¶Áå±íÑÝ

9.4.    ¶þÊ®ËĽÚÁî¹Ä

9.5.    ÏàÉù

9.6.    ÊÀ½çË®×¼ÎèʨÎèÁú±íÑÝ

 

10.  Èá·ðºÍмÓÆÂУÓÑ»áµÄ¹¤×÷·ÖÅä¡£

10.1.                  ¾¡¹Ü¼ÎÄ껪»áµÄ»î¶¯¶àÔÚÐÂɽ¾ÙÐУ¬Ð¼ÓÆÂÒÔ¼°Èá·ðУÓѻὫ¸ù¾ÝË«·½Í¬ÒâµÄÔ­Ôò¾«³ÏºÏ×÷£¬ÒÔÈ·±£»ª»áµÄ³ï±¸¹¤×÷˳ÀûÎÞ×è¡£ÔÚ³ï¿î·½Ã棬ÎÒÃÇÒ²½«ÒªÇóÓÑ»áЭÖú¡£


¡¡

11.  ³ï¿î·½Ê½£º

11.1.                  Õ÷Çó´ó»áÃûÓþÖ÷ϯ(RM5,000»ò S$2,500)¡¢ÔÞÖúÈË(RM3,000 »ò S$1,500)¡¢À־衣

11.2.                  Õ÷ÇóÌØ¿¯ÒÔ¼°ÈռDz¾¹ã¸æ¡£

 

12.    ÆäËûÊÂÏî

12.1.                  ±¾³ïί»á½«ÓÚ²»¾ÃºóѲ»Ø°Ý·Ã¹úÄÚ¸÷Óѻᡣ

¡¡

Èá·ðУÓÑ»áÖ÷Ò³
¼ÎÄ껪»áÖ÷Ò³
³ïί»á
¡¡
¼ÎÄ껪»á½ÚÄ¿
²Î¹Û/ÂÃÓÎ
סËÞ
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¼ÎÄ껪»áµçÓÊ
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡