¡¡°® Îá ÖÓ Áé

¸÷λУÓÑ£¬ÎÒÃÇÔø¾­ÔÚÖÓÁéÇóѧ£¬¸Ð¼¤¡°Ç°ÈËÖÖÊ÷¡±µÄ¾«Éñ£¬Ê¹ÎÒÃÇÓиöÊæÊʵÄѧϰ»·¾³¡£ÌÃÄÚʦ³¤×»×»ÉÆÓÕ£¬ÌÃÍâͬѧÃÇæÒÏ·»¶ÀÖ¡£Ñ§Ð£µÄÒ»²Ýһľ£¬ÎÒÃǶÔÖ®¶¼ÓÐÒ»ÖÖÌØÊâµÄ¸ÐÇé¡£Èç½ñÎÒÃÇÀ뿪ÁËĸУ£¬»òÕýÔÚÇóѧ£¬»òÒÑÊÂÒµÓгɣ¬ÎÒÃÇÆÚÍûĸУÔÚÈíÓ²Ìå·½Ã涼ÄÜÓÐ׿ԽµÄ·¢Õ¹¡£Òûˮ˼Դ£¬ÎªÁËÎÒÃǵÄÏÂÒ»´ú£¬Ï£Íû´ó¼Ò±¾×Å¡°°®ÎáÖÓÁ顱µÄ¾«Éñ£¬¾¡Á¿Ï×¾èĸУ£¬³äʵĸУÈíÓ²ÌåÉ豸¡£Ä¸Ð£ÄܼÌÐø·¢Ñï¹â´ó£¬ÎÒÃÇÒýÒÔΪÈÙ¡£


¾èÏס¶³ïļÃÀ»¯Ð£Ô°¼°µçÄÔ½ÌÓý¾­·Ñ¡·±í¸ñ

¾è¿îÐÕÃû£¨ÖÐÎÄ£©_____________________  £¨Ó¢ÎÄ£©________________________________

µØÖ·£º________________________________________________________________________

_______________________________________________________ ÓÊÇø:__________________

µç»°£º£¨×¡¼Ò£©_______________________   £¨°ì¹«ÊÒ£©_____________________________

×ȼÄÉÏ֧Ʊ/»ãƱÁкţº_________________   Ö¾ÒøÂí±ÒRM ___________________________

¾èÏס¶³ïļÃÀ»¯Ð£Ô°¼°µçÄÔ½ÌÓý¾­·Ñ¡·¡£Çë»ÝÀ´Êվݡ£

Ï×¾è֧Ʊ/»ãƱÇëÖ¾Ã÷£º
CHUNG LING HIGH SCHOOL, PENANG
Ç뽫¾è¿îÁ¬Í¬±í¸ñ¼Ä½»£º
PENGETUA
SMJK CHUNG LING
KAMPUNG BARU, AIR ITAM
11400 PULAU PINANG
MALAYSIA